لیست قیمت تلویزیون ال جی LG

 

 large1 لیست قیمت تلویزیون ال جی LG  Untitled 4 لیست قیمت تلویزیون ال جی LG  TV LG 47 1LM86000210afc لیست قیمت تلویزیون ال جی LG

تلویزیون ال ای دی سه بعدی ال جی مدل
LG LED 3D 55LM76100


تلویزیون ال ای دی سه بعدی ال جی مدل
LG LED 3D 84LM96000

تلویزیون ال ای دی سه بعدی ال جی مدل
LG LED 3D 55LM86000

سایز صفحه نمایش : ۵۵ اینچ
کیفیت تصویر : FULL HD
رزولوشن تصویر سه بعدی : ۱۹۲۰٫۱۰۸۰
WIFI داخلی , مرورگر وب دارای گیرنده دیجیتال داخلی
دارای ورودی HDMI , USB
ULTRA HD  سایز صفحه نمایش : ۸۴ اینچ
کیفیت تصویر : FULL HD
رزولوشن تصویر سه بعدی : ۳۸۴۰٫۲۱۶۰
WIFI داخلی , مرورگر وب
دارای گیرنده دیجیتال داخلی
دارای ورودی HDMI , USB
سایز صفحه نمایش : ۵۵ اینچ
کیفیت تصویر : FULL HD
رزولوشن تصویر سه بعدی : ۱۹۲۰٫۱۰۸۰
WIFI داخلی , مرورگر وب دارای گیرنده دیجیتال داخلی
دارای ورودی HDMI , USB
قیمت : ۵,۴۰۶,۰۰۰ تومان قیمت : ۳۷,۱۲۸,۰۰۰ تومان قیمت : ۶,۸۰۵,۰۰۰ تومان

TV LG 47 1LM86000210afc لیست قیمت تلویزیون ال جی LG
 large01 لیست قیمت تلویزیون ال جی LG  TV LG 55 1LM960007c2766 لیست قیمت تلویزیون ال جی LG

تلویزیون ال ای دی سه بعدی ال جی مدل
LG LED 3D 47LM86000

تلویزیون ال ای دی سه بعدی ال جی مدل
LG LED 3D 32LM58000

تلویزیون ال ای دی سه بعدی ال جی مدل
LG LED 3D 55LM96000

سایز صفحه نمایش : ۴۷ اینچ
کیفیت تصویر : FULL HD
رزولوشن تصویر سه بعدی : ۱۹۲۰٫۱۰۸۰
WIFI داخلی , مرورگر وب دارای گیرنده دیجیتال داخلی
دارای ورودی HDMI , USB
سایز صفحه نمایش : ۳۲ اینچ
کیفیت تصویر : FULL HD
رزولوشن تصویر سه بعدی : ۱۹۲۰٫۱۰۸۰
WIFI داخلی , مرورگر وب دارای گیرنده دیجیتال داخلی
دارای ورودی HDMI , USB
سایز صفحه نمایش : ۵۵ اینچ
کیفیت تصویر : FULL HD
رزولوشن تصویر سه بعدی : ۱۹۲۰٫۱۰۸۰
WIFI داخلی , مرورگر وب دارای گیرنده دیجیتال داخلی
دارای ورودی HDMI , USB
قیمت : ۴,۳۴۸,۰۰۰ تومان قیمت : ۱,۷۲۱,۰۰۰ تومان قیمت : ۷,۱۳۸,۰۰۰ تومان

LG%2047LM76100 FG8431d4 لیست قیمت تلویزیون ال جی LG LA74  لیست قیمت تلویزیون ال جی LG
.
1 لیست قیمت تلویزیون ال جی LG

تلویزیون ال ای دی سه بعدی ال جی مدل
LG LED 3D 55LM67100

تلویزیون ال ای دی سه بعدی ال جی LG مدل
LG LED 3D 55LA74000

تلویزیون ال ای دی سه بعدی ال جی
LG LED 3D 42LM64100

سایز صفحه نمایش : ۵۵ اینچ
کیفیت تصویر : FULL HD
رزولوشن تصویر سه بعدی : ۱۹۲۰٫۱۰۸۰
WIFI داخلی , مرورگر وب دارای گیرنده دیجیتال داخلی
دارای ورودی HDMI , USB
سایز صفحه نمایش : ۵۵ اینچ
کیفیت تصویر : FULL HD
رزولوشن تصویر سه بعدی : ۱۹۲۰٫۱۰۸۰
WIFI داخلی , مرورگر وب دارای گیرنده دیجیتال داخلی
دارای ورودی HDMI , USB
سایز صفحه نمایش : ۴۲ اینچ
کیفیت تصویر : FULL HD
رزولوشن تصویر سه بعدی : ۱۹۲۰٫۱۰۸۰
WIFI داخلی , مرورگر وب دارای گیرنده دیجیتال داخلی
دارای ورودی HDMI , USB
قیمت : ۵,۰۹۶,۰۰۰ تومان قیمت : ۷,۳۱۲,۰۰۰ تومان قیمت : ۲,۸۶۴,۰۰۰ تومان

.
LG%2047LM76100 FG8431d4 لیست قیمت تلویزیون ال جی LG
 LG%2047LM76100 FG8431d4 لیست قیمت تلویزیون ال جی LG  TV LG LCD 42LM671002ec5111 لیست قیمت تلویزیون ال جی LG

تلویزیون ال ای دی سه بعدی ال جی مدل
LG LED 3D 47LM76100

تلویزیون ال ای دی سه بعدی ال جی مدل
LG LED 3D 55LM76100

تلویزیون ال ای دی سه بعدی ال جی مدل
LG LED 3D 42LM67100

سایز صفحه نمایش : ۴۷ اینچ
کیفیت تصویر : FULL HD
رزولوشن تصویر سه بعدی : ۱۹۲۰٫۱۰۸۰
WIFI داخلی , مرورگر وب دارای گیرنده دیجیتال داخلی
دارای ورودی HDMI , USB
سایز صفحه نمایش : ۵۵ اینچ
کیفیت تصویر : FULL HD
رزولوشن تصویر سه بعدی : ۱۹۲۰٫۱۰۸۰
WIFI داخلی , مرورگر وب دارای گیرنده دیجیتال داخلی
دارای ورودی HDMI , USB
سایز صفحه نمایش : ۴۲ اینچ
کیفیت تصویر : FULL HD
رزولوشن تصویر سه بعدی : ۱۹۲۰٫۱۰۸۰
WIFI داخلی , مرورگر وب دارای گیرنده دیجیتال داخلی
دارای ورودی HDMI , USB
قیمت : ۳,۶۵۸,۰۰۰ تومان قیمت : ۵,۴۰۶,۰۰۰ تومان قیمت : ۳,۱۳۳,۰۰۰ تومان

12 لیست قیمت تلویزیون ال جی LG  large1 لیست قیمت تلویزیون ال جی LG  large1 لیست قیمت تلویزیون ال جی LG

تلویزیون ال ای دی سه بعدی ال جی مدل
LG LED 3D 47LM67100

تلویزیون ال ای دی سه بعدی ال جی مدل
LG LED 3D 42LM66100

تلویزیون ال ای دی سه بعدی ال جی مدل
LG LED 3D 55LM66100

سایز صفحه نمایش : ۴۷ اینچ
کیفیت تصویر : FULL HD
رزولوشن تصویر سه بعدی : ۱۹۲۰٫۱۰۸۰
WIFI داخلی , مرورگر وب دارای گیرنده دیجیتال داخلی
دارای ورودی HDMI , USB
سایز صفحه نمایش : ۴۲ اینچ
کیفیت تصویر : FULL HD
رزولوشن تصویر سه بعدی : ۱۹۲۰٫۱۰۸۰
WIFI داخلی , مرورگر وب دارای گیرنده دیجیتال داخلی
دارای ورودی HDMI , USB
سایز صفحه نمایش : ۵۵ اینچ
کیفیت تصویر : FULL HD
رزولوشن تصویر سه بعدی : ۱۹۲۰٫۱۰۸۰
WIFI داخلی , مرورگر وب دارای گیرنده دیجیتال داخلی
دارای ورودی HDMI , USB
قیمت : ۳,۶۵۸,۰۰۰ تومان قیمت : ۳,۰۲۸,۰۰۰ تومان قیمت : ۶,۱۵۶,۰۰۰ تومان

 large01 لیست قیمت تلویزیون ال جی LG  13 لیست قیمت تلویزیون ال جی LG  13 لیست قیمت تلویزیون ال جی LG

تلویزیون ال ای دی سه بعدی ال جی مدل
LG LED 3D 47LM58000

تلویزیون ال ای دی سه بعدی ال جی مدل
LG LED 3D 42LM66900

تلویزیون ال ای دی سه بعدی ال جی مدل
LG LED 3D 32LM66900

سایز صفحه نمایش : ۴۷ اینچ
کیفیت تصویر : FULL HD
رزولوشن تصویر سه بعدی : ۱۹۲۰٫۱۰۸۰
WIFI داخلی , مرورگر وب دارای گیرنده دیجیتال داخلی
دارای ورودی HDMI , USB
سایز صفحه نمایش : ۴۲ اینچ
کیفیت تصویر : FULL HD
رزولوشن تصویر سه بعدی : ۱۹۲۰٫۱۰۸۰
WIFI داخلی , مرورگر وب دارای گیرنده دیجیتال داخلی
دارای ورودی HDMI , USB
سایز صفحه نمایش : ۳۲ اینچ
کیفیت تصویر : FULL HD
رزولوشن تصویر سه بعدی : ۱۹۲۰٫۱۰۸۰
WIFI داخلی , مرورگر وب دارای گیرنده دیجیتال داخلی
دارای ورودی HDMI , USB
قیمت : ۳,۵۵۵,۰۰۰ تومان قیمت : ۲,۹۶۸,۰۰۰ تومان قیمت : ۱,۸۰۵,۰۰۰ تومان

large1 لیست قیمت تلویزیون ال جی LG fg لیست قیمت تلویزیون ال جی LG  large 01 لیست قیمت تلویزیون ال جی LG

تلویزیون ال ای دی سه بعدی ال جی مدل
LG LED 3D 47LM66100

تلویزیون ال ای دی سه بعدی ال جی مدل
LG LED 3D 47LM96000

تلویزیون ال ای دی سه بعدی ال جی مدل
LG LED 3D 55LA9700

سایز صفحه نمایش : ۴۷ اینچ
کیفیت تصویر : FULL HD
رزولوشن تصویر سه بعدی : ۱۹۲۰٫۱۰۸۰
WIFI داخلی , مرورگر وب دارای گیرنده دیجیتال داخلی
دارای ورودی HDMI , USB
سایز صفحه نمایش : ۴۷ اینچ
کیفیت تصویر : FULL HD
رزولوشن تصویر سه بعدی : ۱۹۲۰٫۱۰۸۰
WIFI داخلی , مرورگر وب دارای گیرنده دیجیتال داخلی
دارای ورودی HDMI , USB
سایز صفحه نمایش : ۵۵ اینچ
کیفیت تصویر : FULL HD
رزولوشن تصویر سه بعدی : ۱۹۲۰٫۱۰۸۰
WIFI داخلی , مرورگر وب دارای گیرنده دیجیتال داخلی
دارای ورودی HDMI , USB
قیمت : ۳,۶۰۹,۰۰۰ تومان قیمت : ۵,۳۳۹,۰۰۰ تومان قیمت : ۹,۸۲۳,۰۰۰ تومان

large 01 لیست قیمت تلویزیون ال جی LG large01 لیست قیمت تلویزیون ال جی LG .

1.1 لیست قیمت تلویزیون ال جی LG

تلویزیون ال ای دی سه بعدی ال جی مدل
LG LED 3D 65LA9700

تلویزیون ال ای دی سه بعدی ال جی مدل
LG LED 3D 42LM58000

تلویزیون ال ای دی ال جی مدل :
LG LED 47LN54200

سایز صفحه نمایش : ۶۵ اینچ
کیفیت تصویر : FULL HD
رزولوشن تصویر سه بعدی : ۱۹۲۰٫۱۰۸۰
WIFI داخلی , مرورگر وب دارای گیرنده دیجیتال داخلی
دارای ورودی HDMI , USB
سایز صفحه نمایش : ۴۲ اینچ
کیفیت تصویر : FULL HD
رزولوشن تصویر سه بعدی : ۱۹۲۰٫۱۰۸۰
WIFI داخلی , مرورگر وب دارای گیرنده دیجیتال داخلی
دارای ورودی HDMI , USB
سایز صفحه نمایش : ۴۷ اینچ
کیفیت تصویر : FULL HD
رزولوشن تصویر سه بعدی : ۱۹۲۰٫۱۰۸۰
WIFI داخلی , مرورگر وب دارای گیرنده دیجیتال داخلی
دارای ورودی HDMI , USB
قیمت : ۱۴,۴۰۸,۰۰۰ تومان قیمت : ۲,۶۴۲,۰۰۰ تومان قیمت : ۲,۴۹۹,۰۰۰ تومان

1%20(1) لیست قیمت تلویزیون ال جی LG 1 لیست قیمت تلویزیون ال جی LG 13 لیست قیمت تلویزیون ال جی LG

تلویزیون ال ای دی سه بعدی ال جی LG مدل
LG LED 3D 47LA66000

تلویزیون ال ای دی سه بعدی ال جی LG مدل :
LG LED 3D 47LA66100

تلویزیون ال ای دی سه بعدی ال جی
LG LED 3D 55LM64100

سایز صفحه نمایش : ۴۶ اینچ
کیفیت تصویر : FULL HD
رزولوشن تصویر سه بعدی : ۱۹۲۰٫۱۰۸۰
WIFI داخلی , مرورگر وب دارای گیرنده دیجیتال داخلی
دارای ورودی HDMI , USB
سایز صفحه نمایش : ۴۷ اینچ
کیفیت تصویر : FULL HD
رزولوشن تصویر سه بعدی : ۱۹۲۰٫۱۰۸۰
WIFI داخلی , مرورگر وب دارای گیرنده دیجیتال داخلی
دارای ورودی HDMI , USB
سایز صفحه نمایش : ۵۵ اینچ
کیفیت تصویر : FULL HD
رزولوشن تصویر سه بعدی : ۱۹۲۰٫۱۰۸۰
WIFI داخلی , مرورگر وب دارای گیرنده دیجیتال داخلی
دارای ورودی HDMI , USB
قیمت : ۳,۳۷۹,۰۰۰ تومان قیمت : ۳,۳۲۴,۰۰۰ تومان قیمت : ۵,۶۵۴,۰۰۰ تومان

 1.1 لیست قیمت تلویزیون ال جی LG  1%20(1) لیست قیمت تلویزیون ال جی LG  LA74 1 لیست قیمت تلویزیون ال جی LG

تلویزیون ال ای دی هوشمند ال جی مدل
LG LED SMART 42LN57000

تلویزیون ال ای دی سه بعدی ال جی LG مدل
LG LED 3D 42LA66000

تلویزیون ال ای دی سه بعدی ال جی مدل
LG LED 3D 47LA74000

سایز صفحه نمایش : ۴۲ اینچ
کیفیت تصویر : FULL HD
رزولوشن تصویر سه بعدی : ۱۹۲۰٫۱۰۸۰
WIFI داخلی , مرورگر وب دارای گیرنده دیجیتال داخلی
دارای ورودی HDMI , USB
سایز صفحه نمایش : ۴۲ اینچ
کیفیت تصویر : FULL HD
رزولوشن تصویر سه بعدی : ۱۹۲۰٫۱۰۸۰
WIFI داخلی , مرورگر وب دارای گیرنده دیجیتال داخلی
دارای ورودی HDMI , USB
سایز صفحه نمایش : ۴۷ اینچ
کیفیت تصویر : FULL HD
رزولوشن تصویر سه بعدی : ۱۹۲۰٫۱۰۸۰
WIFI داخلی , مرورگر وب دارای گیرنده دیجیتال داخلی
دارای ورودی HDMI , USB
قیمت : ۲,۰۷۱,۰۰۰ تومان قیمت : ۲,۷۱۹,۰۰۰ تومان قیمت : ۴,۲۰۶,۰۰۰ تومان

large1 لیست قیمت تلویزیون ال جی LG large1 لیست قیمت تلویزیون ال جی LG 1 لیست قیمت تلویزیون ال جی LG

تـلویـزیـون ال ای دی ال جی مـدل :
LG LED 47LN54000

تـلویـزیـون ال ای دی ال جی مـدل :
LG LED 42LN54000

تـلـویـزیـون ال ای دی سه بـعدی هوشمند ال جی
مدل LG LED 3D SMART 55LA62100

سایز صفحه نمایش : ۴۷ اینچ
کیفیت تصویر : FULL HD
رزولوشن تصویر سه بعدی : ۱۹۲۰٫۱۰۸۰
WIFI داخلی , مرورگر وب دارای گیرنده دیجیتال داخلی
دارای ورودی HDMI , USB
سایز صفحه نمایش : ۴۲ اینچ
کیفیت تصویر : FULL HD
رزولوشن تصویر سه بعدی : ۱۹۲۰٫۱۰۸۰
WIFI داخلی , مرورگر وب دارای گیرنده دیجیتال داخلی
دارای ورودی HDMI , USB
سایز صفحه نمایش : ۵۵ اینچ
کیفیت تصویر : FULL HD
رزولوشن تصویر سه بعدی : ۱۹۲۰٫۱۰۸۰
WIFI داخلی , مرورگر وب دارای گیرنده دیجیتال داخلی
دارای ورودی HDMI , USB
قیمت : ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان قیمت : ۱,۹۱۰,۰۰۰ تومان قیمت : ۵,۷۸۴,۰۰۰ تومان

 1.. لیست قیمت تلویزیون ال جی LG  1%20(2) لیست قیمت تلویزیون ال جی LG  1.. لیست قیمت تلویزیون ال جی LG

تلویزیون ال ای دی سه بعدی ال جی مدل
LG LED 3D 55LA86000

تلویزیون ال ای دی سه بعدی هوشمند ال جی مدل
LED 3D SMART 47LA62100

تلویزیون ال ای دی سه بعدی ال جی مدل
LG LED 3D 42LA86000

سایز صفحه نمایش : ۵۵ اینچ
کیفیت تصویر : FULL HD
رزولوشن تصویر سه بعدی : ۱۹۲۰٫۱۰۸۰
WIFI داخلی , مرورگر وب دارای گیرنده دیجیتال داخلی
دارای ورودی HDMI , USB
سایز صفحه نمایش : ۴۷ اینچ
کیفیت تصویر : FULL HD
رزولوشن تصویر سه بعدی : ۱۹۲۰٫۱۰۸۰
WIFI داخلی , مرورگر وب دارای گیرنده دیجیتال داخلی
دارای ورودی HDMI , USB
سایز صفحه نمایش : ۴۲ اینچ
کیفیت تصویر : FULL HD
رزولوشن تصویر سه بعدی : ۱۹۲۰٫۱۰۸۰
WIFI داخلی , مرورگر وب دارای گیرنده دیجیتال داخلی
دارای ورودی HDMI , USB
قیمت : ۷,۶۹۴,۰۰۰ تومان قیمت : ۳,۲۱۴,۰۰۰ تومان قیمت : ۳,۶۶۰,۰۰۰ تومان

1%20(1) لیست قیمت تلویزیون ال جی LG 134 لیست قیمت تلویزیون ال جی LG  1.. لیست قیمت تلویزیون ال جی LG

تلویزیون ال ای دی سه بعدی ال جی LG مدل
LG LED 3D 55LA66000

تلویزیون ال ای دی سه بعدی ال جی (LG) مدل
LG LED 3D 55LA66100

تلویزیون ال ای دی سه بعدی ال جی LG مدل
LG LED 3D 47LA86000

سایز صفحه نمایش : ۵۵ اینچ
کیفیت تصویر : FULL HD
رزولوشن تصویر سه بعدی : ۱۹۲۰٫۱۰۸۰
WIFI داخلی , مرورگر وب دارای گیرنده دیجیتال داخلی
دارای ورودی HDMI , USB
سایز صفحه نمایش : ۵۵ اینچ
کیفیت تصویر : FULL HD
رزولوشن تصویر سه بعدی : ۱۹۲۰٫۱۰۸۰
WIFI داخلی , مرورگر وب دارای گیرنده دیجیتال داخلی
دارای ورودی HDMI , USB
سایز صفحه نمایش : ۴۷ اینچ
کیفیت تصویر : FULL HD
رزولوشن تصویر سه بعدی : ۱۹۲۰٫۱۰۸۰
WIFI داخلی , مرورگر وب دارای گیرنده دیجیتال داخلی
دارای ورودی HDMI , USB
قیمت : ۵,۹۹۸,۰۰۰ تومان قیمت : ۶,۱۱۰,۰۰۰ تومان قیمت : ۵,۰۷۵,۰۰۰ تومان

LA667 1 لیست قیمت تلویزیون ال جی LG LA64 1 لیست قیمت تلویزیون ال جی LG %D8%AA%D9%86 لیست قیمت تلویزیون ال جی LG

تلویزیون ال ای دی سه بعدی ال جی LG مدل
LG LED 3D 42LA66100

تلویزیون ال ای دی سه بعدی ال جی LG مدل
LG LED 3D 42LA64000

سایز صفحه نمایش : ۴۲ اینچ
کیفیت تصویر : FULL HD
رزولوشن تصویر سه بعدی : ۱۹۲۰٫۱۰۸۰
WIFI داخلی , مرورگر وب دارای گیرنده دیجیتال داخلی
دارای ورودی HDMI , USB
سایز صفحه نمایش : ۴۲ اینچ
کیفیت تصویر : FULL HD
رزولوشن تصویر سه بعدی : ۱۹۲۰٫۱۰۸۰
WIFI داخلی , مرورگر وب دارای گیرنده دیجیتال داخلی
دارای ورودی HDMI , USB
سایز صفحه نمایش : ۳۲ اینچ
کیفیت تصویر : FULL HD
رزولوشن تصویر سه بعدی : ۱۹۲۰٫۱۰۸۰
WIFI داخلی , مرورگر وب دارای گیرنده دیجیتال داخلی
دارای ورودی HDMI , USB
قیمت : ۲,۶۶۴,۰۰۰ تومان قیمت : ۲,۵۰۱,۰۰۰ تومان قیمت : ۱,۷۲۴,۰۰۰ تومان

%D8%A8%D9%81 لیست قیمت تلویزیون ال جی LG  Untitled 1 لیست قیمت تلویزیون ال جی LG  %D8%A8%D9%81 لیست قیمت تلویزیون ال جی LG

تلویزیون ال ای دی سه بعدی هوشمند ال جی مدل :
LG LED 3D SMART 42LA62100

تلویزیون منحنی اُ ال ای دی سه بعدی هوشمند ال جی مدل :LG OLED 3D SMART EA9800

تلویزیون ال ای دی سه بعدی هوشمند ال جی مدل :
LG LED 3D SMART 32LA62100

سایز صفحه نمایش : ۴۲ اینچ
کیفیت تصویر : FULL HD
رزولوشن تصویر سه بعدی : ۱۹۲۰٫۱۰۸۰
WIFI داخلی , مرورگر وب دارای گیرنده دیجیتال داخلی
دارای ورودی HDMI , USB
سایز صفحه نمایش : ۵۵ اینچ
کیفیت تصویر : FULL HD
رزولوشن تصویر سه بعدی : ۱۹۲۰٫۱۰۸۰
WIFI داخلی , مرورگر وب دارای گیرنده دیجیتال داخلی
دارای ورودی HDMI , USB
سایز صفحه نمایش : ۳۲ اینچ
کیفیت تصویر : FULL HD
رزولوشن تصویر سه بعدی : ۱۹۲۰٫۱۰۸۰
WIFI داخلی , مرورگر وب دارای گیرنده دیجیتال داخلی
دارای ورودی HDMI , USB
قیمت : ۲,۵۵۵,۰۰۰ تومان قیمت : ۱۴,۹۸۰,۰۰۰ تومان قیمت : ۱,۵۱۷,۰۰۰ تومان

1 لیست قیمت تلویزیون ال جی LG LN544 1 لیست قیمت تلویزیون ال جی LG 4 لیست قیمت تلویزیون ال جی LG

تــلویــزیـون ال ای دی ال جی مدل :
LG LED 32LN5420B

تــلویــزیــون ال ای دی ال جی مدل :
LG LED 32LN5440B

سایز صفحه نمایش : ۳۲ اینچ
کیفیت تصویر : FULL HD
رزولوشن تصویر سه بعدی : ۱۹۲۰٫۱۰۸۰
WIFI داخلی , مرورگر وب دارای گیرنده دیجیتال داخلی
دارای ورودی HDMI , USB
سایز صفحه نمایش : ۳۲ اینچ
کیفیت تصویر : FULL HD
رزولوشن تصویر سه بعدی : ۱۹۲۰٫۱۰۸۰
WIFI داخلی , مرورگر وب دارای گیرنده دیجیتال داخلی
دارای ورودی HDMI , USB
سایز صفحه نمایش : ۳۲ اینچ
کیفیت تصویر : FULL HD
رزولوشن تصویر سه بعدی : ۱۹۲۰٫۱۰۸۰
WIFI داخلی , مرورگر وب دارای گیرنده دیجیتال داخلی
دارای ورودی HDMI , USB
قیمت : قیمت : قیمت :

1 لیست قیمت تلویزیون ال جی LG  PN45 1 لیست قیمت تلویزیون ال جی LG  Untitled 1 لیست قیمت تلویزیون ال جی LG

تلویزیون ال ای دی ال جی اسمارت مدل :
LG LED SMART 32LN5700B

تـلـویـزیـون ال جی پـلاسـما مـدل :
LG PLASMA 50PN45000

تـلـویـزیـون ال جی پـلاسـما مـدل :
LG PLASMA 42PA45000

سایز صفحه نمایش : ۳۲ اینچ
کیفیت تصویر : FULL HD
رزولوشن تصویر سه بعدی : ۱۹۲۰٫۱۰۸۰
WIFI داخلی , مرورگر وب دارای گیرنده دیجیتال داخلی
دارای ورودی HDMI , USB
سایز صفحه نمایش : ۵۰ اینچ
کیفیت تصویر : FULL HD
رزولوشن تصویر سه بعدی : ۱۹۲۰٫۱۰۸۰
WIFI داخلی , مرورگر وب دارای گیرنده دیجیتال داخلی
دارای ورودی HDMI , USB
سایز صفحه نمایش : ۴۲ اینچ
کیفیت تصویر : FULL HD
رزولوشن تصویر سه بعدی : ۱۹۲۰٫۱۰۸۰
WIFI داخلی , مرورگر وب دارای گیرنده دیجیتال داخلی
دارای ورودی HDMI , USB
قیمت : قیمت : قیمت :

Untitled 3%20(1) لیست قیمت تلویزیون ال جی LG Untitled 3 لیست قیمت تلویزیون ال جی LG LN544 1 لیست قیمت تلویزیون ال جی LG

تلویزیون ال ای دی ال جی مدل :
LG LED SMART 42LN57200

 تلویزیون ال ای دی ال جی LG مدل
LG 32LN5720B

تلویزیون ال ای دی ال جی مدل :
LG LED 42LN54400

سایز صفحه نمایش : ۴۲ اینچ
کیفیت تصویر : FULL HD
رزولوشن تصویر سه بعدی : ۱۹۲۰٫۱۰۸۰
WIFI داخلی , مرورگر وب دارای گیرنده دیجیتال داخلی
دارای ورودی HDMI , USB
سایز صفحه نمایش : ۳۲ اینچ
کیفیت تصویر : FULL HD
رزولوشن تصویر سه بعدی : ۱۹۲۰٫۱۰۸۰
WIFI داخلی , مرورگر وب دارای گیرنده دیجیتال داخلی
دارای ورودی HDMI , USB
سایز صفحه نمایش : ۴۲ اینچ
کیفیت تصویر : FULL HD
رزولوشن تصویر سه بعدی : ۱۹۲۰٫۱۰۸۰
WIFI داخلی , مرورگر وب دارای گیرنده دیجیتال داخلی
دارای ورودی HDMI , USB
قیمت : قیمت : قیمت :

پاسخ دهید